ENVIRONMENTGO

EnvironmentGo!

Environmentgo.com ialah organisasi kesedaran alam sekitar dengan tumpuan untuk membantu mempraktikkan dan berhasrat ahli alam sekitar mendapat akses mudah kepada maklumat yang akan membantu mereka dalam perjalanan- dan menyebarkan kesedaran tentang perlindungan alam sekitar, pemuliharaan dan penggunaan sumber asli secara mampan. Blog kami mempunyai beberapa artikel persekitaran untuk pelajar, kami juga meliputi artikel mengenai isu-isu alam sekitar dan persekitaran secara keseluruhannya. 

MISI

Untuk menjadi suara perubahan ke arah tindakan iklim dan pembangunan mampan yang melaluinya kami menyemarakkan dan menyemarakkan semangat orang ramai ke arah mencipta masa depan yang mampan.
 

VISI

Misi kami di EnvironmentGo! adalah untuk menyebarkan kesedaran tentang pemuliharaan dan Perlindungan alam sekitar semula jadi dan untuk mendidik orang ramai tentang meninggalkan planet yang mampan untuk generasi semasa dan akan datang.