10 Isu Alam Sekitar Paling Menonjol di Dubai

Walaupun sebagai salah satu tarikan pelancong terbesar dunia dan hab mewah sepanjang masa, beberapa isu alam sekitar di Dubai mengekalkan kedua-duanya alam sekitar kerajaan dan bukan kerajaan organisasi sibuk untuk memastikan mereka tidak meningkat, supaya bandar ini kekal sebagai Dubai yang "Ideal" seperti yang diketahui.

Memandangkan tiada persekitaran yang ideal, Dubai, sebuah bandar dan emiriah di Emiriah Arab Bersatu (UAE) yang terkenal dengan banyak bangunan bertingkat tinggi yang menarik perhatian, menghadapi sebahagian besar ketidaksempurnaan alam sekitar.

Melihat dari semua perspektif, sebab yang sama mereka dilihat sebagai sempurna menerajui ketidaksempurnaan alam sekitar mereka.

Pemandangan estetik struktur seperti Burj Khalifa, yang merupakan bangunan pencakar langit tertinggi di dunia, Dubai Garden, Dubai Mall, dan pelaburan besar dalam hartanah rekaan citarasa mentakrifkan ekonomi bandar dan negara, kerana ekonominya tertumpu terutamanya pada pelancongan dan hartanah.

Disebabkan sifat ekonomi emiriah ini, pembandaran menjadi perintah hari, kepelbagaian biologi hilang, sumber asli digunakan secara kejam dengan cara yang tidak mampan, dan kawalan penduduk menjadi tugas yang sukar.

Pengeluaran sisa dan semua jenis pencemaran juga tidak ketinggalan, kerana senarai itu berterusan dan seterusnya. Oleh itu, masalah alam sekitar bandar yang indah

Mari kita mendalami sedikit tentang isu alam sekitar di Dubai ini.

Isu Alam Sekitar di Dubai

 • Kekurangan air
 • Penggunaan Tenaga dan Pelepasan Karbon
 • Pengurusan Sisa
 • Kualiti Udara
 • Kehilangan Biodiversiti
 • Pencemaran bunyi
 • Desertification
 • Penggunaan Tanah dan Kemerosotan Habitat
 • Kemerosotan Alam Sekitar Laut
 • Kesan Pulau Haba Bandar

1. Kekurangan Air

Kekurangan air merupakan isu alam sekitar yang penting di Dubai. Kawasan ini menghadapi keadaan iklim gersang dan separa gersang, dengan sumber air tawar yang sangat terhad. Perbandaran Dubai yang pesat, pertumbuhan penduduk dan peningkatan perindustrian telah membawa kepada permintaan yang tinggi untuk air, memburukkan lagi isu kekurangan.

Sumber utama air tawar di Dubai termasuk loji penyahgaraman, pengekstrakan air bawah tanah dan air yang diimport. Penyahgaraman, proses penyingkiran garam dan kekotoran daripada air laut, merupakan penyumbang utama kepada bekalan air bandar.

Walau bagaimanapun, penyahgaraman adalah intensif tenaga dan mempunyai implikasi alam sekitar, seperti pembebasan air garam ke Teluk Arab, yang menjejaskan ekosistem marin.

Penipisan air tanah adalah satu lagi kebimbangan, kerana pengepaman yang berlebihan telah membawa kepada penurunan paras air dan pencerobohan air masin ke dalam akuifer air tawar.

Selain itu, Dubai mempunyai sumber air tawar semula jadi yang terhad seperti sungai atau tasik, meningkatkan lagi pergantungan pada kaedah bekalan air alternatif.

Untuk mengatasi masalah kekurangan air, Dubai telah melaksanakan pelbagai strategi, termasuk langkah pemuliharaan air, pelaburan dalam teknologi untuk penggunaan air yang cekap, dan pembangunan infrastruktur untuk penggunaan semula air sisa terawat dalam aplikasi bukan boleh diminum.

Di sebalik usaha ini, isu kekurangan air tetap mendesak cabaran alam sekitar bagi bandar, memerlukan amalan pengurusan air mampan yang berterusan dan inovasi untuk memastikan masa depan air yang selamat.

2. Penggunaan Tenaga dan Pelepasan Karbon

Penggunaan tenaga dan pelepasan karbon merupakan isu alam sekitar yang penting di Dubai, sebuah bandar yang terkenal dengan pembangunan ekonomi dan perbandaran yang pesat. Emirat telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa, membawa kepada peningkatan permintaan tenaga, sebahagian besarnya dipenuhi oleh pembakaran bahan api fosil.

Sektor tenaga Dubai sangat bergantung pada gas asli dan minyak untuk penjanaan elektrik, penyejukan dan proses perindustrian yang lain. ini pergantungan kepada bahan api fosil menyumbang kepada pelepasan karbon yang tinggi, memburukkan lagi perubahan iklim global dan kebimbangan kualiti udara tempatan.

Pembakaran bahan api fosil dibebaskan gas rumah hijau seperti karbon dioksida (CO2) ke atmosfera, menyumbang kepada pemanasan planet.

Untuk menangani cabaran alam sekitar ini, Dubai telah mengambil beberapa inisiatif untuk beralih ke arah masa depan tenaga yang lebih mampan dan rendah karbon.

Bandar ini telah melabur dalam projek tenaga boleh diperbaharui, termasuk loji tenaga solar seperti Taman Suria Mohammed bin Rashid Al Maktoum, salah satu taman solar terbesar di dunia. Usaha ini bertujuan untuk mempelbagaikan campuran tenaga dan mengurangkan pergantungan kepada bahan api fosil.

Dubai juga sedang meneroka langkah kecekapan tenaga, seperti melaksanakan grid pintar, mempromosikan bangunan cekap tenaga, dan menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik.

Selain itu, bandar ini telah menetapkan sasaran yang bercita-cita tinggi untuk meningkatkan bahagian tenaga boleh diperbaharui dalam jumlah campuran tenaganya, bertujuan untuk lebih landskap tenaga yang mampan dan mesra alam.

Di sebalik usaha ini, cabarannya terletak pada mengimbangi keperluan tenaga yang semakin meningkat bagi sebuah bandar yang pesat membangun dengan keperluan untuk mengurangkan pelepasan karbon.

Inovasi berterusan, pelaburan dalam infrastruktur tenaga boleh diperbaharui, dan penggunaan amalan mampan akan menjadi penting bagi Dubai untuk menangani penggunaan tenaga dan pelepasan karbon sambil ia bergerak ke arah masa depan yang lebih mampan dan mementingkan alam sekitar.

3. Pengurusan Sisa

Pengurusan sisa merupakan isu alam sekitar yang penting di Dubai disebabkan oleh perbandaran pesat bandar dan pertumbuhan penduduk, yang membawa kepada peningkatan penjanaan sisa. Dari segi sejarah, Dubai menghadapi cabaran yang berkaitan dengan pelupusan sisa pepejal perbandaran, serpihan pembinaan dan perobohan, dan sisa elektronik.

Dubai telah melakukan usaha yang besar untuk menangani isu pengurusan sisanya dengan melaksanakan strategi pengurusan sisa yang komprehensif. Bandar ini telah mewujudkan tapak pelupusan sampah moden dan kemudahan rawatan sisa untuk mengendalikan pelbagai jenis sisa. Selain itu, terdapat penekanan pada kitar semula dan pengurangan sisa yang dihantar ke tapak pelupusan sampah.

Satu inisiatif yang ketara ialah Pelan Induk Pengurusan Sisa Bersepadu Dubai, yang menggariskan pendekatan holistik terhadap pengurusan sisa, memfokuskan pada kitar semula, teknologi sisa kepada tenaga, dan amalan pelupusan sisa yang mampan. Matlamatnya adalah untuk meminimumkan kesan alam sekitar sisa di samping memaksimumkan pemulihan sumber.

Bandar ini juga telah memperkenalkan program kitar semula, menggalakkan penduduk dan perniagaan untuk mengasingkan sisa mereka untuk dikitar semula.

Tambahan pula, terdapat peraturan untuk mengawal pelupusan sisa berbahaya and sisa elektronik, memastikan pengendalian dan amalan kitar semula yang betul.

Walaupun Dubai telah mencapai kemajuan yang ketara dalam pengurusan sisa, usaha berterusan adalah perlu untuk seiring dengan peningkatan jumlah sisa yang dijana oleh populasi yang semakin meningkat dan aktiviti ekonomi.

Kesedaran awam yang berterusan, inovasi teknologi dan kerjasama antara kerajaan, perniagaan dan masyarakat akan menjadi penting dalam meningkatkan lagi amalan pengurusan sisa dan mencapai matlamat kemampanan di Dubai.

4. Kualiti Udara

Kualiti udara ialah isu alam sekitar yang ketara di Dubai, dipengaruhi oleh perbandaran pesat bandar, aktiviti perindustrian dan keadaan iklim.

Penyumbang utama kepada pencemaran udara di Dubai termasuk pelepasan kenderaan, proses perindustrian, aktiviti pembinaan dan sumber semula jadi seperti ribut debu.

Suhu tinggi dan iklim gersang di Dubai menyumbang kepada pembentukan ozon dan zarah di aras tanah, yang boleh memberi kesan buruk kepada kesihatan pernafasan.

Pelepasan kenderaan, terutamanya daripada bilangan kenderaan yang semakin meningkat, memainkan peranan penting dalam pencemaran udara. Selain itu, habuk pembinaan, pelepasan industri, dan kelaziman ribut debu di rantau ini menyumbang kepada kehadiran bahan zarahan di udara.

Untuk menangani kebimbangan kualiti udara, Dubai telah melaksanakan langkah-langkah untuk memantau dan mengawal pencemaran udara. Kerajaan telah menetapkan piawaian kualiti udara, menubuhkan stesen pemantauan di seluruh bandar, dan melaksanakan peraturan untuk mengawal pelepasan daripada industri dan kenderaan.

Bandar ini juga melabur dalam pengangkutan awam dan mempromosikan penggunaan kenderaan mesra alam untuk mengurangkan kesan pelepasan berkaitan pengangkutan.

Tambahan pula, inisiatif untuk mengawal habuk dari tapak pembinaan, penanaman kehijauan, dan pembangunan kawasan hijau menyumbang kepada usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti udara.

Penyelidikan dan inovasi teknologi yang berterusan adalah penting untuk membangunkan strategi yang berkesan untuk memerangi pencemaran udara di rantau ini.

Walaupun Dubai telah mencapai kemajuan dalam menangani kebimbangan kualiti udara, usaha berterusan diperlukan untuk memastikan udara kekal sihat untuk penduduk dan pelawat.

Perancangan bandar yang mampan, peraturan yang lebih ketat dan kempen kesedaran awam memainkan peranan penting dalam mengurangkan kesan pencemaran udara di Dubai.

5. Kehilangan Biodiversiti

Kehilangan biodiversiti adalah kebimbangan alam sekitar yang semakin meningkat di Dubai disebabkan oleh pembandaran dan pembangunan pesat bandar itu. Peluasan infrastruktur, peningkatan aktiviti manusia, dan kemusnahan habitat telah menyebabkan kehilangan ekosistem semula jadi, memberi kesan kepada kepelbagaian biologi yang kaya di rantau ini.

Dubai, terletak dalam persekitaran yang gersang, mempunyai ekosistem unik seperti kawasan pantai, padang pasir dan bakau yang menyokong pelbagai spesies tumbuhan dan haiwan. Walau bagaimanapun, pembangunan bandar, termasuk pembinaan bangunan, jalan raya, dan pusat peranginan, telah melanggar habitat ini, yang membawa kepada pemecahan dan kehilangan habitat.

Selain itu, spesies invasif dan perubahan iklim terus menyumbang kepada cabaran biodiversiti. Spesies invasif boleh mengatasi flora dan fauna asli, mengganggu keseimbangan ekosistem. Perubahan iklim, dengan peningkatan suhu dan perubahan pola kerpasan, menimbulkan ancaman tambahan kepada kebolehsuaian spesies tertentu.

Untuk menangani kehilangan biodiversiti, Dubai telah memulakan usaha pemuliharaan, termasuk penubuhan kawasan perlindungan dan rizab hidupan liar. Terdapat juga projek yang memberi tumpuan kepada pemulihan habitat, seperti inisiatif penanaman bakau.

Bandar ini semakin mengenali kepentingan memelihara biodiversiti uniknya atas sebab ekologi dan potensi faedah ekonomi dan budaya yang dikaitkan dengan persekitaran yang pelbagai dan sihat.

6. Pencemaran bunyi

Pencemaran bunyi ialah isu alam sekitar yang ketara di Dubai, terutamanya dikaitkan dengan pembandaran dan pembangunan bandar yang pesat. Pertumbuhan dalam infrastruktur, aktiviti pembinaan, pengangkutan dan acara rekreasi telah membawa kepada peningkatan tahap hingar, yang memberi kesan kepada penduduk dan persekitaran semula jadi.

Sumber utama pencemaran bunyi di Dubai termasuk lalu lintas, tapak pembinaan, tempat hiburan dan aktiviti penerbangan. Dengung lalu lintas yang berterusan, terutamanya di kawasan berpenduduk padat, boleh menyumbang kepada tahap bunyi yang tinggi.

Aktiviti pembinaan, memandangkan pembangunan berterusan di bandar, sering melibatkan jentera dan peralatan berat, menambahkan lagi pencemaran bunyi. Untuk menangani isu ini, Dubai telah melaksanakan peraturan untuk mengawal tahap hingar dalam pelbagai sektor.

Sebagai contoh, terdapat sekatan ke atas aktiviti pembinaan pada waktu tertentu, dan langkah kalis bunyi digalakkan di bangunan berhampiran jalan yang sibuk atau zon hiburan. Bandar ini juga melabur dalam pengangkutan awam dan menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik untuk mengurangkan bunyi yang berkaitan dengan lalu lintas.

Usaha untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kesan pencemaran bunyi dan kepentingan pengurusan bunyi yang bertanggungjawab juga sedang dijalankan. Mencapai keseimbangan antara pembangunan bandar dan mengekalkan persekitaran akustik yang sihat adalah penting untuk kesejahteraan keseluruhan penduduk di Dubai.

Walaupun langkah-langkah ini, cabarannya kekal, memandangkan sifat bandar yang dinamik dan berkembang. Pemantauan berterusan, penguatkuasaan peraturan dan amalan perancangan bandar yang mampan adalah penting untuk menangani dan mengurangkan kesan pencemaran bunyi di Dubai.

7. Desertification

Desertification adalah isu alam sekitar yang ketara di Dubai, terutamanya disebabkan iklimnya yang gersang dan pembangunan bandar yang meluas. Desertifikasi merujuk kepada proses di mana tanah yang subur menjadi semakin gersang dan terdegradasi, sering membawa kepada transformasi kawasan yang dahulunya produktif kepada landskap seperti padang pasir.

Dubai pembandaran pesat, pembangunan infrastruktur yang meluas, dan peningkatan aktiviti manusia telah menyumbang kepada hakisan tanah dan kemerosotan litupan tumbuh-tumbuhan semula jadi.

Projek pembinaan, pertanian dan perubahan guna tanah yang lain telah mengganggu keseimbangan ekosistem padang pasir, yang membawa kepada pengembangan tanah tandus dan kehilangan biodiversiti.

Untuk menangani penggurunan, Dubai telah melaksanakan pelbagai inisiatif yang tertumpu kepada pengurusan dan pemuliharaan tanah yang mampan.

Usaha ini termasuk menggalakkan amalan guna tanah yang bertanggungjawab, pelaksanaan langkah pemuliharaan tanah, dan pembangunan kawasan hijau menggunakan tumbuhan asli yang disesuaikan dengan persekitaran gersang.

Selain itu, terdapat projek yang bertujuan penghutanan dan penghutanan semula untuk memerangi penggurunan dan meningkatkan daya tahan keseluruhan ekosistem.

Usaha ini adalah penting untuk mengekalkan keseimbangan ekologi, mencegah kemerosotan tanah selanjutnya, dan memastikan penggunaan sumber asli secara mampan dalam menghadapi cabaran pembandaran dan iklim yang berterusan.

Di sebalik inisiatif yang sangat inovatif ini, penggurunan di bandar ini masih terbukti sukar untuk dipecahkan, dan usaha berterusan serta penambahbaikan diperlukan untuk memastikan kesan alam sekitar aktiviti manusia terhadap ekosistem padang pasir yang rapuh di Dubai dan kawasan sekitarnya.

8. Penggunaan Tanah dan Kemerosotan Habitat

guna tanah dan kemerosotan habitat adalah isu alam sekitar yang penting di Dubai disebabkan oleh perbandaran pesat bandar, pembangunan meluas dan pertumbuhan penduduk.

Transformasi landskap semula jadi untuk tujuan infrastruktur, kediaman dan perindustrian telah membawa kepada kehilangan dan perubahan habitat, yang menjejaskan tempatan ekosistem.

Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada isu alam sekitar ini dan ia termasuk;

 • Perbandaran: Peluasan kawasan bandar telah mengakibatkan penukaran habitat semula jadi kepada bangunan, jalan raya, dan infrastruktur lain, yang membawa kepada pemecahan dan kehilangan habitat.
 • Pembangunan Infrastruktur: Projek pembinaan berskala besar, termasuk untuk hartanah, pelancongan dan pengangkutan, selalunya melibatkan pembersihan tanah dan pengubahsuaian ekosistem, memberi kesan kepada flora dan fauna yang mendiami kawasan tersebut.
 • Peluasan Pertanian: Aktiviti pertanian, terutamanya di kawasan gersang, boleh menyebabkan kemerosotan tanah, kehilangan biodiversiti, dan perubahan dalam litupan tumbuh-tumbuhan semula jadi.
 • Pembangunan Pantai: Kawasan pantai Dubai, termasuk bakau dan ekosistem sensitif lain, telah terjejas oleh pembangunan pantai, yang membawa kepada kemerosotan habitat dan kehilangan biodiversiti.

Menangani isu ini telah menyaksikan Dubai dan kerajaannya melaksanakan langkah pemuliharaan dan kemampanan. Ini termasuk mewujudkan kawasan perlindungan, inisiatif penanaman semula hutan, dan garis panduan untuk penggunaan dan pembangunan tanah yang bertanggungjawab.

Bandar ini juga memberi tumpuan kepada amalan perancangan bandar mampan yang bertujuan untuk mengimbangi keperluan pembangunan dengan pemeliharaan alam sekitar.

9. Kemerosotan Alam Sekitar Laut

Kemerosotan alam sekitar marin merupakan isu alam sekitar yang ketara di Dubai, terutamanya disebabkan oleh lokasi pantai bandar, aktiviti maritim yang meluas dan pembangunan bandar yang pesat di sepanjang pantai.

Beberapa faktor menyumbang kepada kemerosotan persekitaran marin di Dubai:

 • Pencemaran: Pelepasan bahan pencemar, termasuk tumpahan minyak, bahan kimia, dan air sisa yang tidak dirawat, boleh membahayakan ekosistem marin. Aktiviti perkapalan dan pelepasan industri adalah sumber pencemaran yang menjejaskan kualiti air.
 • Pembangunan Pantai: Pembangunan pesisir pantai yang meluas, termasuk pembinaan pulau buatan dan pusat peranginan, boleh mengganggu habitat pantai semula jadi seperti terumbu karang dan bakau. Ini mengubah ekosistem marin dan memberi kesan kepada biodiversiti yang bergantung kepada habitat ini.
 • Memancing berlebihan: Eksploitasi berlebihan sumber marin melalui penangkapan ikan yang berlebihan boleh mengurangkan populasi ikan, mengganggu keseimbangan rantai makanan marin, dan membahayakan kesihatan keseluruhan persekitaran marin.
 • Perubahan iklim: Peningkatan suhu laut, pengasidan lautan dan peristiwa cuaca melampau yang dikaitkan dengan perubahan iklim boleh memberi kesan negatif kepada kehidupan marin, termasuk terumbu karang dan ekosistem sensitif yang lain.

Untuk menangani isu-isu ini, Dubai telah melaksanakan inisiatif untuk mengurangkan kesan terhadap persekitaran marin. Ini termasuk penubuhan kawasan perlindungan marin, peraturan untuk mengawal pencemaran daripada aktiviti maritim, dan usaha untuk meningkatkan kesedaran tentang amalan penangkapan ikan yang mampan.

Walau bagaimanapun, amalan pembangunan pantai yang mampan, pengurusan sisa yang bertanggungjawab, dan langkah pemuliharaan adalah penting untuk memelihara persekitaran marin di Dubai.

10. Kesan Pulau Haba Bandar

Kesan Urban Heat Island (UHI) ialah isu alam sekitar yang penting di Dubai, didorong oleh pembandaran pesat dan pembangunan infrastruktur yang meluas.

Faktor seperti bahan bandar, kekurangan tumbuh-tumbuhan, dan haba daripada aktiviti manusia menyumbang kepada peningkatan suhu di bandar.

Untuk mengurangkan kesan UHI dan isu berkaitannya, seperti penggunaan tenaga yang lebih tinggi dan potensi implikasi kesihatan, Dubai telah melaksanakan inisiatif seperti menambah kawasan hijau dan mempromosikan reka bentuk bangunan lestari.

Penyelidikan berterusan dan amalan pembangunan bandar yang mampan adalah penting untuk menangani dan mengurangkan kesan kesan UHI di Dubai.

Kesimpulan

Kesimpulannya, Dubai, walaupun dengan pencapaian ekonomi yang luar biasa dan pembangunan bandar, bergelut dengan satu set cabaran alam sekitar yang mendesak.

Daripada kekurangan air dan penggunaan tenaga kepada pengurusan sisa dan kehilangan biodiversiti, bandar ini sedang menavigasi landskap yang kompleks di mana mengejar pertumbuhan mesti harmoni dengan amalan mampan.

Langkah-langkah proaktif yang diambil oleh kerajaan termasuk pelaburan dalam tenaga boleh diperbaharui, usaha pemuliharaan dan peraturan yang ketat, menekankan komitmen untuk mengurangkan cabaran ini.

Laluan ke hadapan melibatkan keseimbangan yang halus antara kemajuan ekonomi yang berterusan dan memelihara sumber asli emirat, menekankan keperluan amalan pembangunan mampan untuk masa depan yang berdaya tahan dan mementingkan alam sekitar di Dubai.

Cadangan

Penulis Kandungan at EnvironmentGo | +2349069993511 | ewurumifeanyigift@gmail.com | + siaran

Seorang Peminat/Aktivis Alam Sekitar yang didorong oleh Keghairahan, Ahli Teknologi Geo-Persekitaran, Penulis Kandungan, Pereka Grafik dan Pakar Penyelesaian Perniagaan Teknologi, yang percaya terpulang kepada kita semua untuk menjadikan planet kita tempat yang lebih baik dan lebih hijau untuk didiami.

Pergi untuk Hijau, Mari jadikan bumi Lebih Hijau !!!

Sila tinggalkan balasan anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.