Perakaunan Alam Sekitar, Jenis, Objektif, Contoh

Istilah "perakaunan hijau," atau "perakaunan alam sekitar," menerangkan bagaimana Sistem Akaun Negara diubah untuk mengambil kira penggunaan atau kehabisan sumber semula jadi.

Alat penting untuk mengurus kos alam sekitar dan operasi sumber asli ialah perakaunan alam sekitar. Penilaian sumber asli adalah komponen penting dalam beberapa teknik perakaunan alam sekitar serta analisis kos-faedah sosial.

Perakaunan Alam Sekitar

Matlamat perakaunan alam sekitar, yang merupakan subset perakaunan yang betul, adalah untuk memasukkan data tentang ekonomi dan alam sekitar.

Melalui Sistem Perakaunan Alam Sekitar dan Ekonomi Bersepadu, a sistem satelit kepada Akaun Negara Negara, ia boleh dijalankan di peringkat syarikat atau ekonomi negara (Akaun Negara, antara lain, menjana KDNK atau keluaran dalam negara kasar, anggaran).

Kajian perakaunan alam sekitar bertujuan untuk mengukur, menilai dan menyebarkan perbelanjaan yang berkaitan dengan kesan ekonomi sesebuah organisasi atau negara terhadap alam sekitar.

Perbelanjaan termasuk pengurusan sisa yuran, denda alam sekitar, penalti dan cukai; kos pembelian sistem kawalan pencemaran; dan perbelanjaan untuk membersihkan atau memulihkan tapak yang tercemar.

Perakaunan ekologi dan perakaunan konvensional yang dibezakan secara ekologi membentuk sistem perakaunan alam sekitar. Perakaunan dibezakan alam sekitar mengira kesan kewangan alam sekitar terhadap perniagaan. Perakaunan ekologi mengukur kesan syarikat terhadap alam sekitar menggunakan metrik ketara.

Mengapa perakaunan alam sekitar?

Objektif Perakaunan Alam Sekitar

Perakaunan alam sekitar, sering dikenali sebagai perakaunan mampan, berbeza daripada kaedah perakaunan biasa dalam beberapa cara. Ciri-ciri ini menunjukkan penekanannya untuk menggabungkan faktor sosial dan persekitaran ke dalam penyelidikan ekonomi. Komponen utama perakaunan hijau adalah seperti berikut:

 • Orientasi Dasar
 • Ketelusan dan Pelaporan
 • Piawaian Antarabangsa
 • Pengukuran prestasi
 • Penglibatan Pihak Berkepentingan
 • Mengasingkan Akaun Alam Sekitar
 • Memautkan Akaun Alam Sekitar & Sumber
 • Menilai Kos dan Faedah Alam Sekitar
 • Mengekalkan Aset Ketara
 • Mengukur Produk dan Pendapatan Hijau

1. Orientasi Dasar

Ia sering menjadi asas untuk keputusan peraturan dan dasar. Kerajaan boleh menggunakan data perakaunan hijau untuk membantu membangunkan dan menilai dasar, seperti usaha pemuliharaan dan objektif pengurangan pelepasan, yang menyokong kelestarian dan perlindungan alam sekitar.

2. Ketelusan dan Pelaporan

Perakaunan hijau menggalakkan perkongsian data alam sekitar dan sosial serta ketelusan. Banyak perniagaan menghantar laporan kemampanan pihak berkepentingan yang memperincikan usaha mereka dalam tanggungjawab sosial dan prestasi alam sekitar.

3. Piawaian Antarabangsa

Perakaunan hijau mengikut peraturan dan piawaian di seluruh dunia, seperti yang dibuat oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Kelestarian (SASB) dan Inisiatif Pelaporan Global (GRI), untuk meningkatkan keseragaman dan kebolehbandingan.

4. Pengukuran Prestasi

Ia menawarkan instrumen dan angka untuk menilai prestasi sosial dan alam sekitar. Ini merangkumi, antara lain, metrik untuk pengeluaran sisa, penggunaan air, kecekapan tenaga, pelepasan karbon, dan kesan sosial.

5. Penglibatan Pihak Berkepentingan

Perakaunan hijau mengakui kepentingan melibatkan pelbagai pihak berkepentingan, seperti pengguna, pekerja, pelabur dan komuniti. Akauntabiliti dan keterbukaan dipertingkatkan apabila pihak ini dimasukkan dalam pelaporan kemampanan dan proses membuat keputusan.

6. Mengasingkan Akaun Alam Sekitar

Dengan mengasingkan kewangan alam sekitar, perniagaan mungkin lebih memahami jumlah wang yang diperlukan untuk melindungi alam sekitar. Ini membantu dalam menganggarkan perbelanjaan yang berkaitan dengan menyelesaikan isu yang disebabkan oleh aktiviti manusia, seperti pencemaran.

Kita boleh uruskan risiko alam sekitar dan peluang dengan mengambil tindakan ini. Sebagai contoh, perniagaan boleh merosakkan alam sekitar. Walau bagaimanapun, ia juga boleh mengurangkan bahaya tersebut dengan menggunakan kaedah mampan atau tenaga yang boleh diperbaharui.

Jualan produk mesra alam ialah satu lagi cara perniagaan boleh mendapat keuntungan. Reputasi mereka mungkin dipertingkatkan dengan tindakan ini. Perakaunan alam sekitar memberi manfaat kepada alam sekitar dan membantu perniagaan menjana wang.

7. Menghubungkan Akaun Alam Sekitar & Sumber

Tujuan perakaunan alam sekitar adalah beberapa. Dengan menghubungkan sumber, wang dan persekitaran, ia berusaha untuk memahami hubungan mereka.

Kita boleh memikirkan cara menggunakan sumber dengan lebih berkesan dan menjana lebih banyak hasil dengan menghubungkan data kewangan dengan data sumber semula jadi. Ini menilai jumlah sumber yang kami gunakan dan hasil yang kami jana.

8. Menilai Kos dan Faedah Alam Sekitar

Faedah dan kelemahan tindakan syarikat dinilai melalui perakaunan alam sekitar. Kami menjejaki metrik seperti pencemaran dan penggunaan sumber semula jadi.

Ini membantu perniagaan membuat keputusan yang lebih bijak untuk mengelak daripada melanggar undang-undang dan merosakkan reputasi mereka. Memahami kos kepada alam sekitar membantu perniagaan dalam menentukan cara mengurangkan kesannya.

9. Mengekalkan Aset Ketara

Perakaunan alam sekitar juga memantau amalan penyelenggaraan kami untuk item seperti jentera. Adalah penting untuk mengekalkannya dengan betul supaya ia berfungsi dan tidak merosakkan alam sekitar. Ia menjejaki berapa banyak tenaga dan sumber yang mereka gunakan dan mencari kaedah untuk menggunakannya dengan lebih sedikit.

Ini penting kerana mengabaikannya boleh memberi kesan negatif kepada ekosistem. Melalui perakaunan untuk pemeliharaan aset ketara, perniagaan memastikan aset mereka beroperasi dengan cekap. Jangan merosakkan alam sekitar juga.

10. Mengukur Produk dan Pendapatan Hijau

Untuk melakukan perakaunan alam sekitar, penunjuk mesti dibuat dan diukur. Metrik menunjukkan impak alam sekitar kedua-dua pengeluaran dan penggunaan produk. Ini adalah penting kerana langkah kewangan konvensional, seperti KDNK, hanya mengambil kira wang. Selain itu, mereka tidak menghiraukan perbelanjaan alam sekitar.

untuk mempunyai pemahaman yang lebih realistik tentang kos tulen dan faedah operasi ekonomi. Metrik ini perlu dikemas kini untuk menggambarkan faedah dan kos yang berkaitan dengan alam sekitar. Kami akan dapat memahami nilai ekonomi barangan dan perkhidmatan dengan lebih lengkap sebagai hasilnya. dan datang kepada penghakiman yang lebih baik.

Jenis Perakaunan Alam Sekitar

Terdapat pelbagai jenis perakaunan hijau, masing-masing mempunyai matlamat dan penekanan tersendiri. Keperluan yang berbeza dan komponen khusus perakaunan alam sekitar dan sosial ditangani oleh beberapa bentuk perakaunan hijau. Berikut adalah beberapa bentuk tipikal perakaunan hijau:

 • Perakaunan Pengurusan Alam Sekitar (EMA)
 • Perakaunan Kewangan Alam Sekitar
 • Perakaunan Sosial
 • Analisis Jejak Ekologi
 • Penilaian Kitaran Hayat (LCA)

1. Perakaunan Pengurusan Alam Sekitar (EMA)

Fokus: Pengurusan Dalaman

Matlamat: Fokus utama EMA adalah untuk membantu organisasi menilai dan mengawal perbelanjaan persekitaran dalaman dan penggunaan sumber dengan lebih cekap. Ia bertujuan untuk mencari kawasan di mana syarikat boleh mengurangkan kos dan menggunakan sumber dengan lebih berkesan.

2. Perakaunan Kewangan Alam Sekitar

Fokus: Laporan kewangan

Matlamat: Untuk memasukkan maklumat alam sekitar dalam laporan kewangan. Ia cuba memberi pemiutang, pelabur dan pihak berkepentingan lain pengetahuan yang lebih baik tentang peluang, bahaya dan kesan amalan alam sekitar syarikat terhadap prestasi kewangannya.

3. Perakaunan Sosial

Fokus: Kesan Sosial

Matlamat: Dengan memasukkan implikasi sosial dan komuniti, perakaunan sosial meluaskan definisi perakaunan hijau. Matlamatnya adalah untuk menilai dan mendokumentasikan prestasi sosial organisasi, termasuk sumbangannya kepada tanggungjawab sosial, pembangunan komuniti dan penciptaan pekerjaan.

4. Analisis Jejak Ekologi

Fokus: Penggunaan Sumber dan Kemampanan

Matlamat: Analisis jejak ekologi membandingkan jumlah sumber semula jadi yang digunakan dengan keupayaan planet untuk menambah sumber tersebut untuk menilai kesan alam sekitar aktiviti manusia. Ia bertujuan untuk memastikan sama ada usaha manusia terkandung dalam sempadan planet.

5. Penilaian Kitaran Hayat (LCA)

Fokus: Analisis Produk atau Proses

Matlamat: LCA digunakan untuk menilai cara sesuatu proses, produk atau perkhidmatan akan mempengaruhi alam sekitar merentasi keseluruhan kitaran hayatnya, daripada pengekstrakan bahan mentah hinggalah ke pelupusan. Matlamatnya adalah untuk mencari cara untuk mengurangkan kesan alam sekitar pada fasa kitaran hayat yang berbeza.

Contoh Perakaunan Alam Sekitar

Mari kita gunakan beberapa contoh untuk membantu kita memahaminya dengan lebih baik:

1 Contoh

Andaikan perakaunan Hijau digunakan oleh penyedia tenaga boleh diperbaharui EcoTech Solutions untuk menilai proses pembuatan turbin angin mereka. Mereka menghargai sumbangan turbin untuk mengurangkan pelepasan dan menyediakan perkhidmatan ekosistem, mengira pelepasan karbon dan meningkatkan kecekapan sumber.

Mereka memperoleh kelebihan daya saing dan mengurangkan penggunaan tenaga sebanyak 15% dalam masa kurang daripada setahun dengan menjalankan penilaian kitaran hayat dan menetapkan sasaran pengurangan karbon.

Memasukkan laporan kemampanan tentang kerja mereka meningkatkan jenama mereka dan menarik pelabur yang sedar alam sekitar. Ilustrasi ini menunjukkan bagaimana perakaunan hijau boleh mengurangkan perbelanjaan operasi, menggalakkan keterbukaan dalam inisiatif kemampanan dan mengarahkan pembuatan keputusan yang mementingkan alam sekitar.

2 Contoh

Apple Inc. mengeluarkan bon hijau $1.5 bilion pada 2021 untuk membiayai beberapa inisiatif mesra alam. Ilustrasi perakaunan hijau ini menunjukkan cara syarikat utama memasukkan faktor persekitaran dalam rancangan kewangannya.

Spesifik:

 • Tujuan Green Bond: Apple mengeluarkan bon hijau untuk menggunakan hasil untuk menyokong usaha mengurangkan jejak karbonnya, menjimatkan air, dan mempromosikan sumber tenaga boleh diperbaharui.
 • Ketelusan: Syarikat itu menunjukkan ketelusan dalam penggunaan modal yang dikumpul melalui bon hijau dengan menyediakan maklumat komprehensif mengenai peruntukan dana.
 • Pengukuran Kesan: Apple menunjukkan komitmennya terhadap amalan perakaunan hijau dengan berjanji untuk memantau dan melaporkan kesan alam sekitar projek yang dibiayai oleh bon hijau.

Kelebihan Perakaunan Alam Sekitar

Ilustrasi kelebihan perakaunan hijau disediakan di sini

 1. Membuat Keputusan yang Lebih Baik: Mengambil kira pembolehubah sosial dan persekitaran, membantu kerajaan dan organisasi dalam membuat keputusan yang lebih baik.
 2. Perancangan Kemampanan: Mengurangkan kemungkinan masalah sosial dan alam sekitar dengan memudahkan perancangan jangka panjang untuk kemampanan.
 3. Kecekapan Sumber: Menggalakkan penjimatan kos dan kecekapan sumber dengan meminimumkan sisa dan meningkatkan pengurusan sumber.
 4. Pengurangan Risiko: Mengurangkan potensi liabiliti dan kemudaratan reputasi dengan mengenal pasti dan mengurus bahaya sosial dan alam sekitar.
 5. Ketelusan dan Akauntabiliti: Menggalakkan kepercayaan di kalangan pihak berkepentingan dengan menyediakan maklumat tentang prestasi alam sekitar dan sosial.

Kepentingan Perakaunan Alam Sekitar

Isu alam sekitar semakin mendapat perhatian daripada orang ramai. Akibatnya, syarikat mula memahami betapa pentingnya perakaunan alam sekitar. Selain itu, kerajaan sedang menggubal undang-undang alam sekitar yang lebih ketat. Oleh itu, syarikat mesti memantau kesan alam sekitar mereka.

 • Mengurangkan Kos Alam Sekitar
 • Memenuhi Peraturan Alam Sekitar
 • Meningkatkan Reputasi Korporat
 • Menilai Risiko Alam Sekitar
 • Meningkatkan Keberkesanan Sumber
 • Mempromosikan Inovasi

1. Mengurangkan Kos Alam Sekitar

Perniagaan boleh menjadi lebih mesra alam dengan menggunakan perakaunan alam sekitar. Dengan mengira kos alam sekitar bagi pengeluaran dan penggunaan mereka, perniagaan menentukan tempat mereka boleh membuat penambahbaikan untuk mengurangkan pengaruh mereka terhadap alam sekitar.

2. Memenuhi Peraturan Alam Sekitar

Syarikat boleh mematuhi keperluan alam sekitar kerajaan dengan bantuan perakaunan alam sekitar. Peraturan ini diperketatkan. Untuk mengelakkan denda, perniagaan perlu memastikan mereka mematuhinya.

3. Meningkatkan Reputasi Korporat

Keprihatinan pengguna terhadap alam sekitar semakin meningkat. Reputasi adalah penting untuk perniagaan apabila ia berkaitan dengan kemampanan. Pelanggan mungkin menjadi setia akibatnya, dan perniagaan mungkin menonjol.

4. Menilai Risiko Alam Sekitar

Syarikat boleh mengesan kebimbangan alam sekitar dan mengambil tindakan pencegahan dengan bantuan perakaunan alam sekitar. Syarikat yang menganalisis operasi mereka boleh mengenal pasti masalah yang berpotensi dan mengambil tindakan pembetulan. Dengan melakukan ini, perniagaan boleh menjaga reputasinya dan mengelakkan malapetaka.

5. Meningkatkan Keberkesanan Sumber

Perniagaan yang menggunakan perakaunan alam sekitar boleh memaksimumkan penggunaan sumber mereka. Dengan mengkaji kesan alam sekitar mereka, perniagaan boleh mengurangkan penggunaan tenaga dan air mereka. Mereka boleh menjimatkan wang dan memanfaatkan alam sekitar dengan melakukan ini.

6. Mempromosikan Inovasi

Inovasi juga boleh dipupuk oleh perakaunan alam sekitar. Perniagaan boleh membangunkan teknologi baharu yang lebih berkesan dan mampan.

Kesimpulan

Organisasi mesti menggunakan perakaunan alam sekitar untuk menjadi mampan dan bertanggungjawab secara sosial. Mengambil isu-isu alam sekitar mengambil kira dalam laporan kewangan dan pilihan mereka, membantu perniagaan memahami cara tindakan mereka mempengaruhi alam sekitar dan kosnya.

Mereka menjadi lebih bertanggungjawab dan jujur. Mereka juga boleh membangunkan cara untuk mengurangkan sisa dan memulihara sumber berkat ini. Untuk berjaya dari segi kewangan dalam jangka panjang, firma perlu menggunakan perakaunan alam sekitar. dan melindungi alam semula jadi untuk generasi akan datang.

Cadangan

Editor at EnvironmentGo! | providenceamaechi0@gmail.com | + siaran

Seorang pencinta alam sekitar yang didorong oleh semangat. Penulis kandungan utama di EnvironmentGo.
Saya berusaha untuk mendidik orang ramai tentang alam sekitar dan masalahnya.
Ia sentiasa mengenai alam semula jadi, kita harus melindungi bukan memusnahkan.

Sila tinggalkan balasan anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.