Analisis Alam Sekitar, Jenis, Teknik, Kepentingan, dan Contoh

Organisasi boleh mencari faktor dalaman dan luaran yang boleh memberi kesan positif atau negatif ke atas perniagaan mereka dengan menjalankan kajian alam sekitar.

Melalui pemeriksaan pembolehubah seperti teknologi dan ekonomi, firma boleh meramalkan peluang masa depan serta risiko tetapi membangunkan kemahiran analisis alam sekitar anda akan membolehkan anda mencipta pelan pemasaran korporat yang berkesan.

Halaman ini mentakrifkan analisis alam sekitar, menerangkan penggunaannya dan membimbing pembaca melalui prosedur analisis alam sekitar.

Apakah Analisis Alam Sekitar?

Alat strategik untuk mengenal pasti dan menilai komponen dalaman dan luaran persekitaran korporat ialah analisis alam sekitar, kadangkala dikenali sebagai imbasan alam sekitar.

Ia melihat aspek industri dan organisasi yang boleh memberi kesan baik atau buruk kepada syarikat dan kejayaannya. Menjangka kedua-dua kesan serta-merta dan jangka panjang membolehkan organisasi bersedia untuk bertindak balas dengan cepat apabila masalah timbul.

objektif

Organisasi boleh mengenal pasti elemen yang mungkin memberi kesan kepada operasi perniagaan mereka dengan menggunakan kajian alam sekitar. Mereka boleh meramalkan perjalanan masa depan firma mereka di bawah keadaan semasa dengan menilai faktor-faktor ini. Mereka boleh membuat rancangan yang meminimumkan risiko dan merebut peluang berkat kaedah ini.

Sesi perancangan strategik mendapat manfaat daripada kemasukan kajian alam sekitar, yang memberikan organisasi pendekatan berkaedah untuk membuat keputusan. Dengan cara ini, perniagaan boleh mencapai objektif mereka dan meningkatkan tahap prestasi mereka.

Komponen

Dua utama bahagian analisis alam sekitar adalah pembolehubah luaran dan faktor dalaman. Mereka akan dibincangkan secara terperinci dalam bahagian ini.

1. Faktor Dalaman

Elemen ini memerlukan organisasi untuk memeriksa diri mereka sendiri. Berdasarkan matlamat dan visi organisasi, mereka menilai elemen kuat dan lemahnya. Elemen ini juga membolehkan syarikat menilai matlamat dan tindakan mereka selepas tempoh masa yang telah ditetapkan, seperti lima atau 10 tahun.

2. Faktor Luaran

Sebaliknya, pembolehubah luaran adalah pengaruh peringkat tinggi yang bukan sebahagian daripada organisasi. Perniagaan perlu menilai potensi dan risiko yang berkaitan dengan bidang berikut, menurut SHRM:

 • Perkembangan pasaran dan industri
 • Kelebihan dan kekurangan pertandingan
 • Pelanggan—kedua-dua pelanggan anda dan sokongan pelanggan anda
 • Faktor ekonomi yang boleh mempengaruhi sesebuah organisasi
 • Bekalan buruh, pasaran buruh di kawasan operasi;
 • Teknologi, penemuan teknologi yang membantu mempercepatkan operasi;
 • Politik, dan situasi undang-undang
Apakah Analisis Alam Sekitar? Semua Soalan Anda Dijawab

Jenis Analisis Alam Sekitar

Analisis PESTLE dan SWOT ialah dua bentuk teknik analisis alam sekitar yang paling banyak digunakan. Kaedah ini membantu syarikat dalam menilai kedudukan strategik mereka berdasarkan beberapa pembolehubah dalaman dan luaran. Teruskan membaca untuk mengetahui teknik ini.

Analisis PESTLE

Kajian PESTLE, juga dikenali sebagai analisis PEST secara ringkas, melihat faktor luaran yang boleh memberi kesan yang lebih besar kepada firma. Berdasarkan arah aliran yang meluas dalam pasaran, pengguna, teknologi dan kawasan lain, ia memberi cerapan kepada perniagaan tentang keadaan industri.

Enam komponen penting membentuk pendekatan PESTLE, yang memberikan pemahaman menyeluruh tentang persekitaran makro perniagaan:

 • Politik
 • Economical
 • sosial
 • Teknologi
 • halal
 • Alam Sekitar

1. Politik

Faktor politik meneliti situasi politik semasa negara. Ini selalunya memerlukan penilaian sama ada kerajaan stabil atau mungkin berubah tidak lama lagi. Elemen politik yang perlu dipertimbangkan adalah seperti berikut:

 • Undang-undang cukai
 • Dasar kerajaan
 • Sekatan perdagangan
 • Rasuah

2. Ekonomi

Perniagaan sering memasukkan isu ekonomi, atau keadaan ekonomi pada masa itu, apabila melakukan analisis alam sekitar. Ini membolehkan mereka merangka strategi mengikut trajektori ekonomi yang jelas.

Sebagai contoh, perniagaan mungkin percaya ekonomi berjalan dengan baik dan mempertimbangkan untuk membina cawangan lain jika kadar pengangguran rendah. Elemen ekonomi lain berikut harus dipertimbangkan dalam ulasan anda:

 • Kadar bunga,
 • Kadar inflasi,
 • Kadar mata wang asing,
 • Kebolehcapaian kredit.

3. Sosial

Aspek sosial sesebuah negara ialah sikapnya, yang boleh menjejaskan perniagaan. Sebagai contoh, orang dalam sesetengah budaya mengikuti diet yang ditetapkan oleh kepercayaan mereka. Penjualan makanan tertentu di kawasan itu mungkin terjejas oleh perkara ini. Antara aspek sosial adalah, contohnya:

 • Struktur keluarga
 • Peranan jantina
 • Pembahagian kekayaan
 • Tahap pendidikan

4. Teknologi

Inovasi dan penemuan teknologi mempunyai potensi untuk mengubah cara firma beroperasi. Ini boleh memberi kesan yang baik pada operasi sesetengah perniagaan dengan menggunakan automasi untuk mempercepatkan penciptaan. Tetapi pekerjaan tertentu juga mungkin digantikan oleh teknologi. Aspek teknologi berikut harus dipertimbangkan dalam analisis anda:

 • Penemuan dan pelancaran produk baharu;
 • Kadar kemajuan teknologi;
 • Akses pengguna kepada teknologi;
 • Insentif teknologi.

5. Sah

Perubahan perundangan yang boleh menjejaskan persekitaran perniagaan diperiksa oleh aspek undang-undang. Industri mungkin terjejas apabila organisasi kawal selia mengenakan peraturan baharu, seperti dalam kes sektor penjagaan kesihatan. Beberapa pertimbangan undang-undang adalah:

 • Undang-undang pekerjaan;
 • Undang-undang kesihatan dan keselamatan;
 • Pelanggaran paten;
 • Sekatan produk;
 • Undang-undang Pekerjaan

6. Alam Sekitar

Aspek alam sekitar mempertimbangkan kesan potensi lokasi perniagaan. Keadaan kawasan tertentu boleh menjejaskan perdagangan. Perkara yang perlu diambil kira semasa meninjau alam sekitar ialah:

 • Keadaan cuaca
 • Undang-undang pelupusan sisa
 • Peraturan penggunaan tenaga
 • Dasar alam sekitar

Analisis SWOT

Analisis SWOT menilai kedudukan strategik organisasi dengan mengambil kira faktor dalaman (kekuatan dan kelemahan) dan luaran (ancaman dan peluang).

Ia mendedahkan faedah dan kelemahan perniagaan berdasarkan ciri-cirinya yang kukuh dan lemah. Dengan melakukan ini, perniagaan boleh membuat rancangan yang meminimumkan risiko dan mengoptimumkan peluang.

Komponen berikut membentuk matriks 2×2 yang digunakan dalam kaedah SWOT:

Kekuatan

 • Apakah kelebihan yang diberikan oleh perniagaan anda?
 • Apakah sumber istimewa atau mampu milik yang tersedia untuk anda yang tidak tersedia kepada orang lain?
 • Dalam pasaran anda, apakah kemahiran yang pelanggan fikir anda miliki?
 • Apakah kualiti yang membawa seseorang untuk "memenangi perniagaan"?

weaknesses

 • Apa yang boleh anda ubah?
 • Apakah yang perlu anda elakkan?
 • Apakah kelemahan yang paling mungkin dilihat oleh ekonomi anda dalam diri anda?
 • Apakah faktor yang terlibat dalam kemerosotan perniagaan anda?

Peluang

 • Apakah peluang yang menjanjikan yang anda lihat?
 • Apakah corak menarik yang anda ketahui?

threats

 • Apakah kesukaran yang anda hadapi?
 • Apa yang pesaing anda lakukan?
 • Adakah kemajuan pesat teknologi meletakkan pekerjaan anda dalam risiko?
 • Adakah anda bergelut dengan aliran kewangan atau hutang lapuk?

Analisis SWOT boleh membantu perniagaan mencabar andaian prestasi dan mendedahkan kelemahan berbahaya. Jika firma menggunakannya dengan berhati-hati dan bekerjasama, ia boleh menawarkan cerapan baharu tentang tempat ia berada dan membantunya mencipta pelan tindakan terbaik untuk sebarang situasi.

Proses Analisis Alam Sekitar

Semasa melakukan imbasan alam sekitar tidak mempunyai garis panduan yang ditetapkan, mengikut peringkat ini akan membantu anda memanfaatkan sepenuhnya proses tersebut. Analisis alam sekitar ialah pendekatan berkaedah untuk mengenal pasti elemen yang memberi kesan kepada syarikat anda dan operasinya.

 • Kenal pasti faktor persekitaran
 • Kumpul data mengenai pembolehubah ini
 • Semak pesaing
 • Tentukan impak kepada organisasi
 • Buat rancangan taktikal

1. Mengenal pasti faktor persekitaran

Senarai pembolehubah yang akan dinilai adalah prasyarat yang paling penting untuk kajian alam sekitar. Pembolehubah ini akan berbeza-beza berdasarkan industri dan wilayah syarikat anda.

Unsur-unsur persekitaran mikro dan makro yang menjejaskan operasi mereka secara sementara dan kekal harus ada dalam senarai ini. A perlombongan perniagaan, misalnya, boleh menerangkan perkembangan terkini dalam sektor mereka dan undang-undang alam sekitar tempatan.

2. Kumpul data mengenai pembolehubah ini

Peringkat seterusnya ialah mengumpul data tentang faktor persekitaran yang telah diterangkan. Untuk memastikan bahan tersebut adalah terkini dan relevan, anda boleh merujuk pelbagai sumber.

Anda boleh melihat faktor anda dan menjalankan beberapa kajian di sini. Maklumat bertulis dan lisan adalah dua kategori utama data yang perlu dikumpul.

Orang ramai membaca akhbar atau majalah untuk menerima maklumat bertulis, semasa mereka mendengar siaran radio atau bentuk komunikasi pertuturan lain seperti siaran radio.

Menggunakan contoh yang disebutkan di atas, ini memerlukan mencari sebarang kemas kini undang-undang kesihatan dan keselamatan dalam talian dan dalam majalah perubatan untuk menentukan sama ada ia akan menjejaskan kemudahan perubatan anda.

3. Semak pesaing

Apabila melakukan imbasan alam sekitar, anda melihat melangkaui kedudukan kewangan syarikat anda. Ia juga penting untuk menyelidik prestasi pesaing anda. Kajian pesaing boleh membantu anda dalam mengenal pasti potensi risiko kepada syarikat anda serta peluang untuk membezakan diri anda daripada persaingan.

4. Tentukan impak kepada organisasi

Anda kini boleh menggunakan data alam sekitar yang telah anda kumpulkan untuk meramalkan potensi kesan pada perniagaan anda. Dengan mengambil langkah ini, anda menetapkan jangkaan anda dan mungkin bersedia untuk apa sahaja yang mungkin berlaku sekiranya pembolehubah ini menjadi kenyataan. Apabila menilai risiko dan kesannya, adalah penting untuk mempertimbangkan perkara berikut:

 • Apakah kesan faktor ini kepada syarikat anda?
 • Berapa lama masa ini akan bertahan?
 • Adakah ini akan memberi kesan positif, negatif atau tiada kepada perniagaan?
 • Sejauh manakah komponen ini penting kepada operasi am perniagaan?

5. Buat rancangan taktikal

Anda boleh menghasilkan idea dan mencipta strategi untuk potensi perubahan yang terhasil daripada elemen ini dalam fasa terakhir. Ia memerlukan penilaian pelan strategik yang anda miliki sekarang dan membuat pelarasan yang perlu berdasarkan pengetahuan yang anda perolehi tentang persekitaran syarikat anda. Selain itu, anda boleh menyenaraikan tindakan untuk mengurangkan risiko dan meningkatkan kemungkinan.

Contoh Analisis Alam Sekitar

Fikirkan Encik X sebagai penganalisis untuk syarikat perkhidmatan kewangan ABC Pvt. Ltd. Encik X memutuskan untuk melakukan analisis alam sekitar sebagai tindak balas kepada kejadian terkini dalam perniagaan kewangan. Memandangkan kemajuan teknologi memacu industri kewangan, Encik X memutuskan untuk menjalankan analisis PESTLE.

Encik X mengambil kira unsur politik, ekonomi, sosial, perundangan dan alam sekitar dalam analisis ini. Walau bagaimanapun, dia memberi lebih perhatian kepada butiran teknikal. Beliau membuat perbandingan antara perkembangan teknologi yang berlaku dalam perniagaan lain dalam industri yang sama.

Penemuan menunjukkan perkembangan baharu dalam perkhidmatan teknologi yang mantap. Ia mendedahkan bagaimana chatbot yang boleh dipercayai dalam industri perkhidmatan kewangan meningkatkan keuntungan syarikat. Encik X memutuskan untuk membina chatbot yang kuat kerana ABC Pvt. Ltd. tidak mempunyai satu pada masa ini.

Menurut jawapan analisis, mereka mesti meningkatkan perkhidmatan selepas jualan mereka dengan memajukan teknologi. Selepas itu selesai, hasil dan keuntungan syarikat meningkat sebanyak 15%. Oleh itu, analisis dianggap berjaya.

Kepentingan Analisis Alam Sekitar

Berikut adalah beberapa faedah menjalankan analisis alam sekitar untuk organisasi:

 • Kenal pasti peluang: Organisasi boleh mengenal pasti trend dan peluang yang muncul untuk memasuki pasaran baharu atau membangunkan barangan atau perkhidmatan baharu dengan memerhati dunia luar.
 • Kenal pasti ancaman: Ia membantu syarikat dalam mengenal pasti risiko kepada operasi mereka, seperti saingan yang baru muncul, undang-undang yang diubah, atau ekonomi yang goyah.
 • Membangunkan strategi yang berkesan: Apabila organisasi mengetahui bagaimana persekitaran luaran memberi kesan kepada operasi mereka, mereka boleh membangunkan strategi yang berfungsi dan selaras dengan matlamat dan objektif mereka.
 • Bersedia untuk perubahan: Pengimbasan alam sekitar membantu syarikat dalam menjangka perubahan luaran dan membangunkan pelan kontingensi untuk mereka.
 • Buat keputusan yang lebih bijak: Dengan mengetahui lebih lanjut tentang isu luaran yang mempengaruhi perniagaan mereka, organisasi boleh membuat keputusan yang lebih termaklum.

Organisasi mesti melakukan analisis alam sekitar jika ia berharap untuk berjaya dan kekal berdaya saing dalam dunia komersial yang sentiasa berkembang. Ia membantu mereka dalam merebut peluang, mengurangkan risiko, dan merumuskan rancangan yang kukuh yang menghasilkan pengembangan dan kemakmuran.

Analisis Persekitaran dalam Pemasaran

Pembangun dan pemasar perniagaan menggunakan analisis alam sekitar sebagai alat strategik untuk menentukan aspek dalaman dan luaran, terkawal dan tidak terkawal yang mempengaruhi prestasi organisasi.

Istilah "analisis persekitaran pemasaran" merujuk kepada semua pembolehubah bukan pemasaran yang mempunyai kesan ke atas kapasiti syarikat untuk mewujudkan dan mengekalkan hubungan pelanggan yang bermanfaat. Sebuah syarikat boleh mencari peluang dan kekuatan serta mengurangkan ancaman dan kelemahan dengan melakukan analisis persekitaran pemasaran.

Dalam pemasaran, kajian alam sekitar biasanya didahulukan sebelum mana-mana strategi pemasaran. Hasil kajian persekitaran pemasaran akan diambil kira dan dijadikan panduan untuk membantu membangunkan dan menambah baik rancangan perniagaan yang optimum.

Melalui pemerhatian berterusan terhadap pembolehubah yang mempengaruhi landskap pemasaran, pemasar boleh menjangka peralihan, merebut peluang dan memperhalusi rancangan perniagaan mereka untuk mencapai hasil yang unggul.

Analisis persekitaran pemasaran adalah penting untuk kejayaan syarikat. Ini membantu dalam mengiktiraf setiap komponen yang dikaitkan dengan perusahaan dan fungsi yang dipenuhi oleh setiap komponen ini dalam kejayaan perusahaan.

Bagi setiap perniagaan untuk berjaya dalam jangka masa panjang, analisis persekitaran dalam pemasaran oleh itu bukan sahaja perlu tetapi juga diperlukan.

Analisis Persekitaran Perniagaan

Analisis persekitaran luaran perniagaan ialah kajian tentang pengaruh luaran tersebut. Ini merangkumi pelbagai topik, seperti keadaan politik, ekonomi, sektor teknologi dan banyak lagi. Sebuah perniagaan boleh mencipta strategi untuk memaksimumkan kejayaannya dalam persekitaran ini dengan mengetahui aspek-aspek ini.

Elemen organisasi dan perindustrian yang memberi kesan positif atau negatif terhadap firma diteliti dalam analisis alam sekitar ini. Organisasi boleh menanganinya dengan cepat apabila ia timbul dengan menilai kesan jangka pendek dan jangka panjang.

Kesimpulan

Memahami analisis alam sekitar adalah kemahiran penting bagi organisasi. Perniagaan boleh membuat keputusan berpendidikan dan mengekalkan daya saing mereka dengan menilai pengaruh luar dan mengiktiraf peluang dan cabaran.

Walaupun ia tidak sempurna, analisis alam sekitar tetap berharga untuk mengikuti trend dan melindungi syarikat daripada bencana yang tidak dijangka.

Cadangan

Editor at EnvironmentGo! | providenceamaechi0@gmail.com | + siaran

Seorang pencinta alam sekitar yang didorong oleh semangat. Penulis kandungan utama di EnvironmentGo.
Saya berusaha untuk mendidik orang ramai tentang alam sekitar dan masalahnya.
Ia sentiasa mengenai alam semula jadi, kita harus melindungi bukan memusnahkan.

Sila tinggalkan balasan anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.